Misztrál-hangverseny a Szent Imre-templomban a vasárnapi iskolák javára
2020. szeptember 25. 10:22

A Balassi-emlékéremmel kitüntetett Misztrál együttes ad hangversenyt a Vasárnapi Iskola Alapítvány javára a budai Szent Imre-templomban - XI., Villányi út 25. - szeptember 27-én, vasárnap 19.00 órakor.

Sajtófotó - Misztrál Együttes

A koncert címe: Arany és kék szavakkal.

A rendezők természetesen kérik. hogy a közönség tagjai templomban maszkot viseljenek.

Az előtérben a kéz fertőtlenítésére alkalmas eszközök állnak rendelkezésére.

A hangverseny előtt, 18.00 órakor szentmise. A Nemzeti Együttműködési Alap, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió támogatásával.

„Itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is, mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét.” – mondta a megpróbált sorsú és mindvégig hűséges Esterházy János a felvidéki ma­gya­roknak 1925-ben. Szavait az azóta eltelt idő csak hangsúlyosabbá tette, teszi, a megmaradás kisebbségi le­­he­tősége, esz­közei, forrásai pedig fo­gyatkoz­nak. A Vasárnapi Iskola Alapítvány pél­­dája annak, hogy az ötlet, az akarat, az összefogás és a lé­lek képes a közigazgatási határokon kívül maradó magyar­ság jö­­­vő­jének egyik építőkockája lenni. Várasfenes, Nagy­­sza­lon­ta, Kis­­nyé­ger­­fal­va, Belényesújlak, Köröstárkány, Me­ző­telki, Tasnádszántó, Kovászó, Érsekkéty és szá­mos más – itthon alig ismert, sajátos nyelvi közegben lévő – te­lepülés be­­fo­ga­dója azon magyar­országi peda­gó­gusoknak, akik egy-egy hétvé­gé­jüket a szórványban élő gyer­mekek tanítására szánják. Önzet­le­nül. E rendhagyó magyar- és történelem­órák szövetén ke­resztül erő­södő kö­zös­ségek pedig megbátorodva edzik anya­nyel­vüket, kul­tú­­rá­jukat a többségi nem­zet gyak­­ran sajátos elgondolásai elle­nére.

"Hagyo­má­nyos, jótékony célú hang­­versenyünk ke­­­re­tében e misszió javára kérjük a ked­ves Hallgató ado­mányát. Szeretnénk ezt viszonozni a ma­gyar verskultúra szerény körképével, Ady, Babits, Balassi, Dsida, Radnóti és társaik énekelt rímeinek bemu­tatásával. Várjuk szeretettel!" - írja a Gondolához eljuttatott felhívásában a Vasárnapi Iskola Alapítvány.       

gondola
Címkék:
MTI Hírfelhasználó