Huszonöt éves a párkányi Szent Imre Óvoda
2020. december 4. 22:12

A címben szereplő óvoda falai között komoly készülődés folyt Szent Imre idei napjára. Nemcsak igen gazdag programmal, de évkönyvvel, 2021-es naptárral és sok-sok meglepetéssel. Sajnos, mint annyi mindent, a párkányi Szent Imre Óvoda ünnepségét is „elsodorta” a koronavírus-járvány.

Az előkészületek már tavaly megkezdődtek. A gyerekek nehezen értették meg, hogy minderre végül miért nem kerülhetett sor. Azért egy családias légkörű királyünnepet most is – immár tizenharmadik alkalommal – tartottak a jeles napon.

Az ünnepségen nem lehettem ott (de korábban volt már alkalmam jelen lenni). Az évforduló apropójából viszont találkoztunk egy beszélgetés erejéig az igazgatónővel, Vízi Katalinnal.

Huszonöt évvel ezelőtt látott neki a szervezésnek, mit sem tudva arról, mi mindennel kell megbirkóznia. A határozott kiállás, s a hit, hogy meg lehet ezt valósítani minden tapasztalat nélkül elsőként az országban, végül győzelemre vezetett.

A kezdetekre az igazgatónő így emlékezett: 1993-ban kezdődött, amikor már gyakorlott óvónő voltam, s lehetőség adódott egy egyházi óvoda elindítására, így a szülők igényét is figyelembe véve, elkezdtem az ügyintézést. Két évig tartott, míg 1995-ben megnyithattuk a város lakótelepe egyik épületének egy helyiségében az ország első egyházi óvodáját, melyet a város katolikus templomának védőszentjéről, Szent Imréről neveztünk el.

Az óvodát néhány bútordarabbal nyitottuk meg, a játékokat a szülők hordták össze, segítséget sehonnan nem kaptam. A pedagógiai tapasztalat ugyan megvolt, de az önálló gazdasági ügyvitelre, az épület fenntartására, az alkalmazottakra, s mindenre, ami az igazgatósággal jár, egymagam voltam, tapasztalatlanul. Akkor még egy egyházi óvoda indult, az ipolypalásti, ahová elutaztam eszmecserére.

A kezdeteknél meg kell említenem Wurster Ilonka nénit Pozsonyból, aki nagyon pozitívan reagált az óvoda indítására, és sokat segített a kapcsolatok létrehozásában. Így jutottam el az akkor Bécsben élő Valentini Géza pápai prelátushoz, aki felkarolta a óvoda működését, de erkölcsi támogatást kaptunk Paskai László bíborostól is Esztergomból.

A huszonöt évi sziszifuszi munka során mindent egyedül kellett kijárnom, kiharcolnom. Sajnos a város részéről napjainkig nem kaptunk támogatást, az általános érvényű fejkvótán kívül. Viszont az épület, amelyben most vagyunk, a város tulajdona.
10-15 éve folyamatosan nyújtok be pályázatot hozzájuk pénzbeli támogatásra, ám sajnos a mai napig eredménytelenül.

A kezdeti nehézségeket áthidalva hogyan működik, milyen segítséggel tartja fenn magát huszonöt éve az óvoda?

Annak ellenére, hogy évente rengeteg projektet írok, hazai viszonylatban sajnos nagyon kevés eredménnyel. A pályázati rendszerek általában célirányosak, nem lehet például működési kiadásokra fordítani.

Legnagyobb támogatásunk magyarországi forrásból jön a BGA-n keresztül, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ezekből a támogatásokból sikerül minden évet úgy zárnunk, hogy nincs tartozásunk a város felé. Ma már örömmel elmondhatjuk, hogy egy igen jól felszerelt, korszerű óvodában taníthatunk.

Nevelés szempontjából mi is az államilag meghatározott feladatrendszerből indulunk ki, és ezt egészítjük ki keresztény neveléssel.

A környezetet úgy építjük ki, hogy ösztönző, családias légkörű legyen. Itt nincs elkülönítve a kicsi a nagyobb gyerektől, mint ahogy a családban sem. Megtanulják szeretni, segíteni a kisebbeket, figyelmesnek lenni a kicsikkel.

Odafigyelünk az apró emberi megnyilvánulásokra. Az egyházi nevelés itt is komoly szerepet kap, arra tanít, hogy szeresd kis felebarátodat és segítsd őt.

A keresztény ünnepeket vallási szempontból közvetítjük feléjük. Már azt is tudják, hogy a karácsony legnagyobb ajándéka a szeretet. S ha mindez otthoni figyelmességgel is ötvöződik, akkor a gyermek magával viszi ezt egy egész életre szólóan.

A nemzeti ünnepek megtartása is a fontos programjaink közé tartoznak: március 15-én korukhoz megfelelően emlékezünk, himnuszt énekelünk. Magyar zászló, huszárcsákó, kokárda készítése, viselése ezen az ünnepen számukra természetes, mint ahogy az is, hogy a kor nagyjait név szerint ismerik.

Jézus mellett Szent Imrét állítjuk eléjük példaképül. A magyar történelemnek egy igazi ifjú hercege volt, s nem mesebeli, ezt ők már tudják.

Legnagyobb eseményünk az óvodánk névadójának, a város védőszentjének, Szent Imrének az ünnepe november 5-én, amikor immár 13 éve megrendezük a Királynapot. Vetélkedővel, beöltözve ismerik meg a védőszent életét, és elmondják, eljátsszák Szent Imre történetét. Minden kis óvodásunk ismeri az Árpád-házi királyokat. A legügyesebb megkapja a királyi koronát, amelynek a következő rendezvényig tulajdonosa.

Beszélgetésünkkor a hatéves Slanička Anikó egy füzetbe fűzött illusztrációról (amit édesanyjával készített) elmondta a magyar királyok történetét, kronológiai sorrendben. Ezzel indul a városi szabadidőközpont által meghirdetett Év Gyermeke versenyen.

Az anyanyelvi kultúra ápolására nagy gondot fordítanak. Működik az óvoda néptánccsoportja, esztergomi oktatóval, de van színjátszókör is, amellyel évente több mesejátékot dolgoznak fel, minden gyereket bevonva.

Kevés óvoda dicsekedhet saját címerrel, zászlóval. Mi ennek a története?

Pécsi L. Dániel budapesti - esztergomi gyökerű - jelképtervező művész, aki óvodánk állandó kedves vendége, fennállásunk tizedik évfordulójára ajándékul megalkotta az óvoda címerét, zászlaját. Akkor a Kárpát-medencében mi voltunk az első óvoda, melynek saját zászlaja, címere lett. Ezt természetesen mindennapi értékké tettünk. A gyerekeknek van címeres pólójuk, táskájuk, bögréjük, melyekre büszkék.

Az igazgatónőtől beszélgetésünk végén azt is megtudtam, hogy fennállásuk óta két alkalommal pápai áldásban is részesültek. Először 2005-ben XVI. Benedek pápától, majd a huszadik évfordulóra Ferenc pápától kaptak áldást.

Vízi Katalin 2015-ben Orosch János püspöktől megkapta a Szent Erzsébet Rózsája Díjat.

Beszélgetésünk alkalmával, de többszöri személyes látogatásomkor is újra és újra tapasztalhattam, hogy a Vízi Katalin által huszonöt évvel ezelőtt elhatározott szándék elkötelezett és hittel teli megvalósítása eredménnyel járt. Ebben az óvodában igen gazdag szellemi, érzelmi és nemzeti értéket kapnak a város legkisebbjei.

A szülők visszajelzése alapján elégedettek az itteni neveléssel. Jelenleg 24 óvodás látogatja az egyházi óvodát.

Dániel Erzsébet
 

felvidek.ma
Címkék:
MTI Hírfelhasználó