35 éve ért véget a Kádár-korszak
A Népszabadság 1988. május 23-i száma tényszerűen közölte: „Újraválasztották az MSZMP vezető szerveit. A párt elnöke Kádár János, főtitkára Grósz Károly.” A tájékozatlanabb hírfogyasztóknak talán első blikkre fel sem tűnt, hogy Kádár János, a párt főtitkára megbukott, az MSZMP országos pártértekezletén leváltották, utóda az erős munkásbázissal bíró megye, Borsod-Abaúj-Zemplén egykori első titkára lett. És ezzel lezárult egy időszak, amely 1957 óta tartott: a Kádár-korszak.
2023. május 22. 15:26

A munkásmozgalomba 1931-ben bekapcsolódó Kádár János a Magyarországi Szociáldemokrata Pártban kezdte karrierjét – lévén az nem volt betiltott párt, nem úgy, mint a Kommunisták Magyarországi Pártja –, majd a Békepártban és Magyar Kommunista Pártban politizált. A Magyar Dolgozók Pártja létrejöttét követően – 1948 augusztusában – belügyminiszternek nevezték ki. 1951-re azonban az ő esetében is bekövetkezett, ami számos elvtársánál korábban, „a forradalom felfalta gyermekeit”: letartóztatták, egészen 1954-ig börtönben ült. Érdekesség, hogy lefogásáig tökéletesen lojális volt Rákosi Mátyáshoz, rendszerét mindenben kiszolgálta.

Szabadulását követően nem tért vissza azonnal a párt élvonalába, tényleges vezetői szerepe 1956. október 25-én került előtérbe a Politikai Bizottság ülésén, amikor Gerő Ernőt leváltották, és őt választották a Központi Vezetőség titkárává. Kiválasztása a szovjetek beleegyezése nélkül elképzelhetetlen lett volna. Korlátlan politikai hatalma ekkortól datálható, azonban 1988-ra elfogyott körülötte a levegő, még úgy is, hogy a szocialista tábor legrégebben hatalomban lévő vezetője volt.

Az idős politikus megbuktatásában nagy szerep jutott Grósz Károlynak, aki nemes egyszerűséggel megpuccsolta a főtitkár bizalmasait, őket még a párt „parlamentjébe”, a Központi Bizottságba sem választottak be, így Kádár teljesen elszigetelődött. Ahogy egy életrajzával foglalkozó tanulmány írja:„ Ezután teljesen magára maradt, pártelnökként nagyritkán még be-bejárt a pártközpontba, otthona magányában pedig folyton csak emlékezett, legtöbbet bizonyára az országos politikában eltöltött csaknem fél évszázadra, politikusi élete meghatározó pillanataira, Rajkra, börtönéveire, 1956-ra és Nagy Imrére. Viaskodott a múlt árnyaival. Talán felmerült benne a „helyesen cselekedtem-e” kérdése, és bizonyára megadta önmaga számára a feloldozást: ő mindig a személyiségét szinte teljesen uraló felettes én, az Eszme és a Párt nevében cselekedett, akkor is, amikor leszámolt azok ellenségeivel. Jól ismerte ugyanakkor a kommunizmus gyakorlatát és a koncepciós perek mechanizmusait, s azt hihette, ha mégsem neki volt igaza, most ő következik…”

az „Öreg” napjai meg vannak számlálva, Grósz lesz az utóda. 1989. április 12-én, leváltását követően közel egy évvel, Kádár ugyan még váratlanul megjelent a párt Központi Bizottságának zárt ülésén, és elmondott egy összefüggéstelen beszédet – amit a hallgatóság zavartan, megdöbbenve, és talán részvéttel meghallgatott –, de többé a politikai élet alakításába beleszólni már nem tudott. A gyakorlatilag megbomlott elméjű Kádár Jánost 1989. május 8-án megmaradt kirakatfunkcióiból is felmentette a párt vezetése.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében, valamint az azt követő brutális megtorlásokban oroszlánrésze volt Kádárnak, akárcsak abban, hogy a magyar parasztság gerincét eltörve, a földből élők több mint 90 százalékát belekényszerítették a termelőszövetkezetekbe, végérvényesen szétverve ezzel a vidék birtokszerkezetét. Szerepe volt a százezrek emigrációba kényszerítésében – Puskás Ferenc, Faludy György, Zsigmond Vilmos, Cziffra György – távozásában, és abban, hogy az „ellenforradalmárok” tömegeit a hatalom egzisztenciálisan ellehetetlenítette, megfosztva ezzel őket, gyermekeiket, és unokáikat az anyagi biztonságtól.

Kádár János 1989. július 6-án halt meg, aznap, amikor a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa Nagy Imrét és mártírtársait posztumusz felmentette az ellenük felhozott vádak alól, igazságot szolgáltatva a meggyilkoltaknak.

hirado.hu
  • Sándor-palota: Bukarest tiltakozása túlzó
    Novák Katalin szombaton részt vett a csíksomlyói búcsún, azt követően jelent meg Facebook-oldalán egy videó, melyben a székely himnusz egy reszlete hangzik el. A Facebook-poszt címeként a "Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk" sort emelte ki a magyar köztársasági elnök.
  • Háborús rizikó
    A baloldalt külföldről finanszírozzák több milliárd forinttal, és azok, akik ezt a pénzt nekik adták, szintén a háború pártján vannak. Lehet, hogy azért van szükség a háborúpárti deklarációra időről időre, hogy világossá váljon a külföldi finanszírozók számára az, hogy a magyar baloldal úgy cselekszik, ahogy azt tőle elvárják - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.
  • ENSZ-fórumokon (is) követelőzik a szélsőség
    A nem kötelező erejű ENSZ-határozatok kötelező erejű szokásjogot hoznak létre. Ily módon az abortuszlobbisták egy évek óta ismert stratégia szerint arra akarják rákényszeríteni az egyes országokat, hogy az abortuszt "emberi jogként" ismerjék el, bár ilyen kötelezettséget előíró szerződést nem írtak alá.
MTI Hírfelhasználó