Százéves a magyar jegybank: emlékérmék a jubileumra
„A mai napon kibocsátásra kerülő érmék a jegybank hivatását, felelősségteljes szerepét közvetítik, üzenetként hordozzák a teljes magyarság felé az érmén megjelenő feliratot: a Magyar Nemzeti Bank 100 éve a független, stabil pénzügyi rendszer őre” – emelte ki Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke.
2024. május 16. 12:48

A „100 éves a Magyar Nemzeti Bank” emlékérme, részlet – mnb

A jegybank, alapításának centenáriuma alkalmából a 100 Ft-os forgalmi érme emlékváltozatát, valamint a valaha volt legnagyobb súlyú nemesfém érmeként 50 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 3 000 Ft-os címletű színesfém változatát az MNB alelnöke és főigazgatója budapesti ünnepélyen bocsátotta ki.

Kandrács Csaba beszédében méltatta a pénzügyeket szabályozó és felügyelő független Magyar Nemzeti Bank elmúlt százéves tevékenységét, mely folyamatosan Magyarország gyarapodásáért dolgozik. „A mai napon kibocsátásra kerülő érmék a jegybank hivatását, felelősségteljes szerepét közvetítik, üzenetként hordozzák a teljes magyarság felé az érmén megjelenő feliratot: a Magyar Nemzeti Bank 100 éve a független, stabil pénzügyi rendszer őre” – emelte ki a jegybank alelnöke.

A Magyar Nemzeti Bank, alapításának 100. évfordulója alkalmából a 100 forintos forgalmi érme emlékváltozatát bocsátja ki. Az évforduló egyben a szuverén magyar pénzügyi rendszer alapításának ünnepe, ezért a forgalmiérme-emlékváltozat mellett unikális emlékérmék is megörökítik a centenáriumot. „100 éves a Magyar Nemzeti Bank” megnevezéssel 50 000 Ft névértékű, egy oldalon aranyozott rátétes ezüst és 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a jegybank. A 100 grammos ezüst emlékérme a hazai emlékérme-kibocsátások történetében a valaha volt legnagyobb súlyú nemesfém emlékpénz. További különlegessége a szélét díszítő 100 rece, mely erősíti az évfordulóra való utalást. A 100 Ft-os érme megújult tematikai oldalát Kovács Zoltán szobrászművész, az emlékérméket Horváth Andrea iparművész tervezte. A gyűjtői célú centenáriumi érmék forgalmazása az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül 2024. május 24-én indul.

A független jegybank hazánk szuverenitásának egyik legfontosabb szimbóluma.

Létrehozásának igénye már az 1848-as forradalom követeléseit összefoglaló 12 pont között is szerepelt. Végül 1924. április 26-án lépett hatályba a Magyar Nemzeti Bank létrehozásáról szóló törvény, május 24-én tartotta meg a jegybankot tulajdonló részvénytársaság az alakuló közgyűlését, és egy hónappal később, június 24-én valósulhatott meg a márciusi ifjak akarata, amikor az önálló magyar jegybank Popovics Sándor elnökletével megkezdte munkáját. A nemzeti egység egyik legjelentősebb intézményévé váló önálló jegybank első évtizede alapjaiban határozta meg a következő időszakot, hiszen olyan kiváló emberek, mint Popovics Sándor – az MNB első elnöke – stabilizálták a háborún átesett ország gazdaságát.

A jubileum alkalmából kibocsátásra kerülő 100 Ft-os forgalmi érme emlékváltozat névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő 100 Ft-os érme címletoldalával. A tematikai oldalon a megszokott címerábrázolás helyett a középmezőben kissé excentrikusan elhelyezve a Magyar Nemzeti Bank logójának ábrázolása látható, amelyet a jegybank által 1924-ben kibocsátott részvény díszítőkeretéből vett – két oldalt a belső magon túlnyúló és az előlap külső szélén futó gyöngysort is megszakító – motívum-részlet vesz körül. A tematikus oldal szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban – három sorba tördelve – a „100 ÉVE A FÜGGETLEN, STABIL PÉNZÜGYI RENDSZER ŐRE” felirat olvasható, amely tartalmi egységet képez a logóábrázolással. Az alsó körirat fölött, bal oldalon a Magyar Nemzeti Bank alapításának évét jelölő „1924” felirat, jobb oldalon a „2024” verési évszám olvasható.

100 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozat a Magyar Nemzeti Bank alapításának 100. évfordulója alkalmából

Az érme tematikai oldalát Kovács Zoltán szobrászművész tervezte. Az érmék technikai paramétereikben megegyeznek a készpénzforgalomban használt 100 Ft-os érmékkel: a bicolor színesfém érme körgyűrűje réz (65%), nikkel (15%) és cink (20%) ötvözetéből, belső magja réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült. Az érme külső átmérője 23,80 mm, a külső és a belső rész találkozásánál az átmérő 15,30 mm. Az érme peremvastagsága 2,60 mm, súlya 8,60 gramm, széle recézett.

A jegybank alapításának 100. évfordulója alkalmából megjelenő 100 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozat 2 millió példányban készül. Az új érmével a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat, az MNB a lakossági pénztárában címletváltást nem végez. A 2 milliós keretből 12 000 darab elsőnapi (normál verdefényes) veretként sorszámozott díszcsomagolásban vásárolható meg a 100 évvel ezelőtti alakuló közgyűlés napjára emlékeztetve, 2024. május 24-től a Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül. Gyűjtői termékként, 20 darab érmét tartalmazó rolnikban is ugyanott lesz elérhető az új 100 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozat.

Tekintettel az MNB nemzetgazdaságban betöltött szerepének jelentőségére, „100 éves a Magyar Nemzeti Bank” megnevezéssel 50 000 Ft névértékű ezüst és 3000 Ft-os címletű színesfém emlékérmét is kibocsát a jegybank. A centenáriumi emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja. Az emlékérmék éremképileg azonosak, azonban névérékükben, illetve technikai paramétereikben eltérnek.

Az emlékérmék előoldalán a Magyarország zászlaját heraldikai sávozással megjelenítő, körvonallal határolt középmezőben a fejlődést és növekedést jelképező Fibonacci-spirál plasztikus megjelenítése látható, háttérben szerkesztőnégyzetekkel. A spirál gyújtópontjában áll az „MNB” felirat és az alapítás évét jelölő 1924-es évszám, így kifejezve, hogy a jegybank tevékenységével a kezdetektől fogva hozzájárul a stabil gazdasági környezet kialakításához, ezzel megteremtve a fejlődés alapját. A külső peremen olvashatók az intézmény működését meghatározó legfontosabb célok: félköriratban fent a „STABILITÁS ● FEJLŐDÉS ● ÉRTÉKTEREMTÉS”, lent a „FÜGGETLENSÉG ● FENNTARTHATÓSÁG”.

A Fibonacci-spirál hátterében kirajzolódó legnagyobb szerkesztőnégyzet jobb felső sarkában a „2024” verési évszám és a „BP.” verdejel, a bal alsó sarkában az „50000”, illetve a „3000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható két egymás alatti sorban. A kibocsátót jelölő „MAGYARORSZÁG” felirat a spirál ívét követve, a spirál alatt jelenik meg.

A „100 éves a Magyar Nemzeti Bank” emlékérme

Az emlékérmék hátoldalának körvonallal határolt középső részében a Magyar Nemzeti Bank logójának ábrázolása látható, az ezüst érmén aranyozott inlay betétként, míg a színesfém változaton plasztikusan megjelenítve. Felette az MNB által 1924-ben kibocsátott részvény díszítőelemének részlete köszön vissza, melyben a „100 ÉVES A” felirat olvasható, tartalmi egységet képezve a logóval. A logó ábrázolásától jobbra, fent az elektronikus tranzakció jelképeként egy bankkártya, majd – az óramutató járásával megegyezően – egy aranyrúd látható utalásként a szuverenitást elősegítő aranykészletre. A motívumsort a jelenleg forgalomban lévő 100 forintos, az 1971 és 1987 között forgalomban használt 10 forintos, valamint az 1946-ban kibocsátott 1 forintos címletű forgalmi érme egy-egy részletének ábrázolása gazdagítja, érzékeltetve, hogy az MNB a stabil pénzügyi rendszer őre, a nemzeti valuta kibocsátója. A hátlap szélén, bal oldalon – a 10 forintos címletű forgalmi érme ábrázolásába illesztve – az emlékérmét tervező Horváth Andrea iparművész mesterjegye látható.

Az 50 000 forintos címletű ezüst emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 100 gramm, átmérője 60 mm, szélét 100 darab rece díszíti, utalva a centenáriumra. Az ezüst emlékérme a hazai emlékérme-kibocsátások történetében a valaha volt legnagyobb súlyú nemesfém emlékpénz. A 3000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett. Az aranyozott inlay-jel ellátott ezüst emlékérméből tükörfényes (proof) kivitelben 6000 darab, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 8000 darab készíthető.

Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „100 éves a Magyar Nemzeti Bank” ezüst emlékérme – a rendelkezésre álló készlet függvényében – a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg, ugyancsak 2024. május 24-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül.

mnb
Címkék:
 • Kezet foghatunk-e „lapáttal agyonverni” akaróval?
  Kapaszkodjunk meg: Európában hangzott el a förtelmes mondat. Sőt ami még fájóbb: a kontinens kellős közepén, Magyarországon harsogta ezt olyan politikus, akit korábban megválasztottak felelős pozícióba.
 • Lapáttal a demokráciában
  Az biztosra vehető, hogy Berlinben, Párizsban, Washintonban, New Yorkban politikusok szólaltak volna meg, s felpörgött volna a hisztériakeltés a világsajtóban. Most Brüsszelben kirobbant a csend.
 • Az EU győzelmi rögeszméje rengeteg emberéletbe kerül
  Ami az ENSZ Alapokmányát illeti, az tartalmazza a határok sérthetetlenségét éppúgy, mint az önrendelkezéshez való jogot. Mint láttuk, Koszovó esetében a Nyugat természetesnek tekintette a szeparatizmust mint az önrendelkezés jogának megvalósítását, a Krím esetében a határok sérthetetlenségéhez ragaszkodott - leplezi le az atlanti szélsőséget Stier Gábor.
 • A fősodor sajtó kiszolgálja az emberiségnek ártókat
  Biden elhanyagolta a migrációs probléma kezelését, és teljes mellszélességgel beleállt az ukrajnai háború elnyújtásába. Ezzel hatalmas jövedelmekhez juttatta a rendkívül befolyásos fegyvergyártó lobbit, miközben az amerikai államadósság csillagászati magasságokba emelkedett.
 • Hazánk háborúpárti hisztériával került szembe
  Összehangolt, hisztérikus, sokszor hazugságokra épülő, a valóságot sok esetben teljes mértékben figyelmen kívül hagyó, megcsúfoló támadássorozatra” került sor a magyar békemisszióval, a kormány békepárti politikájával szemben.
MTI Hírfelhasználó