Prokopp Mária
 • 2021. március 8. 09:10
  Árpád-házi Szent Margit ikonográfiájáról írt tanulmányt a Szent Margit Gimnázium kérésére Prokopp Mária professor emerita művészettörténész. A munka érzékelteti, hogy a királylány alakja hét és fél évszázaddal földi léte után mind a mai napig ihlető erővel hat képzőművészeinkre.
 • 2020. szeptember 29. 12:55
  A Napóleon elleni háborúk utáni években, a Szentszövetség uralma idején a politikai függetlenség elérése lehetetlen volt, de a kultúra területén, a Magyar Vatikán gondolatának a megfogalmazásával és építészeti megvalósításával Rudnay prímás a magyar szellemiség, a magyar öntudat ébrentartását segítette az ébredező kortárs reformkori nemzedékkel együtt.
 • 2020. július 19. 11:31
  Ezt a képet azért kell nagyon megbecsülnünk, mert bizonyítja a Magyar Királyság 12. századi nemzetközi tekintélyét! A Komnenosz császári család a hatalmát a 12. században a magyar királyi családdal kötött házasság révén tudta megerősíteni.
 • 2020. május 15. 23:58
  A Felföldről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Partiumból, Bácskából, a Horvát-Szlavón bánságból, a Dunántúlról és a Nagyalföldről egyaránt, zászlókkal, köszöntő táblákkal, virág-koszorúkkal, hogy köszöntsék a VII. Pius pápa által kinevezett új katolikus egyházfőt.
 • 2020. április 14. 09:19
  Keresztény magyar vagyok, a Szent István király alapította 1000 éves keresztény Magyarország polgára. Gyökereim, a szeretett nemzetemmel együtt, még régebbiek, vagyis még mélyebbről táplálkoznak, az őseink egyistenhitéből, a Nagyasszony-kultuszból.
 • 2020. március 8. 09:21
  A magyarok fővárosának legszebb szigete viseli nevét, alakját sokan próbálják felidézni a sejtelmes monostorromok között.
 • 2015. július 2. 18:05
  A természet, az Élet szeretete ma is átvezet a politikai, társadalmi feszültségeken. Dr. Prokopp Mária művészettörténész, az ELTE Művészettörténeti Intézet professzor emeritusa.
MTI Hírfelhasználó